Program

Foreningen Holger Danske


Geilenkirchen / Brunssum


PROGRAM 2019

19. JANUAR 2019

Holger Danske Julefrokost, Bavarian Keller, GK

24. FEBRUAR 2019

Tur til Zonneberg grotterne og spisen på Slavante restaurant

30. MARTS 2019

Tur til bryggeriet Auber, Belgien

10. MAJ 2019

'Mød en anden dansker' middag

18. MAJ 2019

Tur til Indemann for hele familien

23. JUNI 2019

Skt. Hans fest på Slagheep

17. AUGUST 2019

Familietur til Monde Verde, Holland

14. SEPTEMBER 2019

Børne/Familietur til All in Echt, Echt, Holland

27. SEPTEMBER 2019

Middag med en dansker

05. OKTOBER 2019

Familietur til Fantasialand nær Køln

09. OKTOBER 2019

Generalforsamling

Foreningen Holger Danske  2018